Nowe samochody od dealerów
Modele dostępne od ręki
Oferty specjalne

Polityka prywatności

Polityka prywatności Last Minute

Polityka Prywatności –

Oświadczenie o ochronie prywatności
Mazda Motor Poland Sp. z o.o. niezwykle poważnie podchodzi do kwestii ochrony danych osobowych.
Chcemy, by Państwo wiedzieli, czy przechowujemy dane, a jeśli tak, to jakie oraz jak je wykorzystujemy. Podjęliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, by zagwarantować, że wymogi dotyczące ochrony danych są spełnione.

Anonimowe gromadzenie danych
Zasadniczo, strony Mazda Motor Poland, które nie zostały spersonalizowane, można odwiedzać bez konieczności podawania danych osobowych. Będzie wówczas widoczna tylko nazwa Dostawcy Usług Internetowych (adres IP), strony przekierowania, data, godzina oraz odwiedzone przez Państwa strony. Te informacje analizujemy ze względów statystycznych. Państwo pozostają nadal użytkownikami anonimowymi.

Administrator danych

Administratorem danych podanych przez użytkowników za pośrednictwem Portalu Mazda Last Minute jest: Mazda Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa („Mazda”) oraz wybrany przez Klienta dealer Mazda („Dealer”) (tj. autoryzowany Dealer, którego dane kontaktowe znajdują się w wykazie zamieszczonym na stronie mazda.pl Lista dealerów („Dealer”)

Brak weryfikacji prawdziwości danych

Jeżeli wymagane jest podanie danych osobowych, oświadczają Państwo, że podane dane są Państwa danymi i są prawidłowe. Nie weryfikujemy prawdziwości podanych przez Państwa danych osobowych.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych

Państwa dane osobowe podane w Portalu Skyselection.pl będą przez nas przetwarzane:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), w celach:
  • podjęcia działań przed zawarciem oraz w celu wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną tj. zbierania danych przekazywanych w formularzu rejestracyjnym oraz przekazywania informacji i komunikowania się w związku z rejestracją w Portalu skyselection.pl (w szczególności przesyłania emaili w ramach procesu rejestracji lub w związku z przekazanymi nam Państwa pytaniami), jak również w celu administrowania Portalem skyselection.pl,
  • podjęcia działań przed zawarciem umowy tj. w celu przygotowania wyceny samochodu używanego oraz złożenia przez Dealera oferty odkupu Państwa samochodu,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Mazda lub Dealera, w szczególności:
  • w celach technicznych związanych z obsługą Portalu skyselection.pl, w celach statystycznych i badania rynku, oraz dla celów marketingu bezpośredniego,
  • dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w celu przekazywania informacji dotyczących produktów lub usług Mazda lub Dealera, w szczególności weryfikowania dostępności i informowania Państwa o dostępności modelu samochodu o wskazanych przez Państwa parametrach/konfiguracji za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (np. e-mail lub telefon) .

Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Mazda

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Mazda jest obsługa techniczna Portalu skyselection.pl, w tym zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania, usuwanie błędów oraz rozwijanie Portalu skyselection.pl. Dodatkowo, takim celem są badania statystyczne związane z aktywnością na Portalu skyselection.pl, pytaniami zadawanymi za pośrednictwem Portalu skyselection.pl lub informacjami pobieranymi z lub w związku z rejestracją w Portalu skyselection.pl, jak również badania rynku. Prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni produktów i usług Mazda lub Dealera, w szczególności weryfikowania dostępności i informowania Państwa o dostępności modelu samochodu o wskazanych przez Państwa parametrach/konfiguracji za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (np. e-mail).

Okres przechowywania danych

Państwa dane przetwarzane w celu wykonania umowy, będą przetwarzane przez dłuższy z następujących terminów: moment usunięcia konta w Portalu skyselection.pl albo okres przedawnienia roszczeń w związku z zawartą umową lub przedstawioną oferty.
W przypadku danych przetwarzanych w uzasadnionym prawnie interesie Mazda będą one przetwarzane do chwili wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych, chyba że wykażemy istnienie po naszej stronie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności; powyższe nie dotyczy sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego.

Państwa prawa

Na zasadach i w zakresie określonym w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Dodatkowo, użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Brak obowiązku podania danych. Wymóg umowny

Podanie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy dotyczącej korzystania z Portalu skyselection.pl, a także niezbędne w celu przedstawienia ofert odkupu i poinformowania o dostępności samochodu.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane mogą podlegać profilowaniu. Szczegółowe informacje w tym zakresie są zawarte w ustępie „Statystyka Odwiedzin”.
Odbiorcy danych. Przekazywanie danych poza EOG
Mazda przechowuje dane osobowe na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jednakże Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, Japan, www.mazda.com, na podstawie standardowych klauzul umownych wprowadzonych decyzją Komisji Europejskiej 2004/915/WE z dnia 27 grudnia 2004 r. dostępnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 385 z 29.12.2004, s. 74 i nast. oraz eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915 (kopia klauzul może być uzyskana w Mazda.

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane:

 1. zewnętrznym dostawcom usług (np. drukarniom, dostawcom usług IT, call center, agencjom marketingowym i PR, kurierom, podmiotom świadczącym usługi logistyczne);
 2. księgowym i biegłym rewidentom, prawnikom, władzom państwowym i sądom;
 3. Dealerom lub Autoryzowanym Serwisom Obsługi Mazda.

Informacje mailowe / Biuletyn informacyjny

Wykorzystanie plików "Cookies"

Na naszej stronie mogą być wykorzystane pliki „Cookies". Cookie to niewielki plik danych, który może być przechowywany na Państwa twardym dysku. Taki plik jest generowany przez serwer sieciowy, z którego Państwo korzystaliście, by utworzy link do przeglądarki (np. Internet Explorer, Netscape Navigator), a następnie jest on do Państwa wysyłany. Plik cookie umożliwia Państwa identyfikację podczas kolejnej wizyty na stronie, bez konieczności ponownego wprowadzania danych. Większość przeglądarek obecnie ma standardowe ustawienie, które przewiduje automatyczną akceptację plików cookies. Mają Państwo jednak możliwość ustawienia przeglądarki tak, by odrzucała pliki cookies lub wcześniej je pokazywała. Mogą Państwo też w każdej chwili usunąć pliki cookies z systemu (np. w Windows Explorer). W tym celu prosimy skorzysta z funkcji pomocy w systemie operacyjnym. Przypominamy, że w przypadku odrzucenia plików cookies, strona może nie działać poprawnie. 

Co to są pliki cookies?

Mogą Państwo odwiedzać ogólnodostępne strony i witryny serwisu MAZDA bez konieczności ujawniania swojej tożsamości. Zaznaczamy jednak, że nasz Portal po otrzymaniu Państwa zgody, będzie wykorzystywał tzw. pliki cookies. Służy to zapewnieniu jak najlepszej funkcjonalności Portalu i dostosowaniu go do Państwa potrzeb.

Większość stron internetowych zapisuje niewielkie ilości informacji o Państwa aktywności na stronie. Ta informacja występuje w postaci małego pliku tekstowego i jest znana jako cookie lub ciasteczko. Plik cookie zapisywany jest na Państwa komputerze, czy innym urządzeniu, jak np. smartfonie czy tablecie, za pomocą którego połączyliście się Państwo z naszym Portalem. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz losowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Dbając o Państwa wygodę podczas użytkowania naszej strony informujemy, że działa ona optymalnie przy użyciu plików cookies. Pozwalają one zapamiętać Państwa i ułatwiać Państwu użytkowanie, gdy powracacie do naszej witryny, jak również identyfikować i rozwiązywać błędy - co gwarantuje szybsze przeglądanie i lepsze personalne dopasowanie do Państwa zawartości naszej strony.

Cookies nie mogą uszkodzić Państwa komputera czy innego urządzenia, za pomocą którego połączyliście się Państwo z naszym Portalem. Mazda z najwyższą starannością selekcjonuje wszystkie podmioty trzecie, które mogą zapisywać pliki cookies na Państwa komputerze, smartfonie czy tablecie.

Typy plików cookies wykorzystywanych na tej stronie:

Cookies używane na tej stronie oparte są o wytyczne Międzynarodowej Izby Handlowej.

Kategoria 1: ciasteczka "niezbędne"

Ciasteczka te są niezbędne, aby umożliwić użytkownikom poruszanie się po stronie internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak np. dostęp do bezpiecznych miejsc na stronie. Bez użycia tych plików cookie, usługi, z których chcecie Państwo skorzystać nie mogą być zrealizowane.

Ta strona używa tej kategorii plików cookies w przypadku najważniejszych funkcjonalności, takich jak logowanie, rejestracja i teczka.

Niezbędne" pliki cookies są używane na stronach

 • pressportal
 • mazda-user

Kategoria 2: ciasteczka "wydajności

Ciasteczka te gromadzą informacje o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony, np. które strony odwiedzają najczęściej, oraz o tym, czy użytkownicy otrzymali komunikaty o błędach na stronie. Te cookies nie zbierają informacji identyfikujących konkretnego użytkownika strony. Wszystkie informacje, które zawierają te pliki cookies są anonimowe. Są one używane tylko do poprawy działania strony. Pliki cookie tej kategorii używane są na stronie:

 • auto.sophus3.com
 • Google Analytics: _utma /_utmt / _utmb /_utmc /_utmz / utmv
 • Kliknij tutaj, aby zapoznać się z polityką prywatności Google. 

Kategoria 3: ciasteczka "funkcjonalne"

Te cookies pozwalają naszej stronie zapamiętać wybory dokonane przez użytkownika (takie jak nazwa użytkownika, wybór języka lub regionu, w którym użytkownik się znajduje) i zapewniają lepsze oraz bardziej spersonalizowane możliwości. Na przykład strona może dostarczyć użytkownikowi lokalną prognozę pogody lub informacje o lokalnym ruchu drogowym.

Ciasteczka te mogą być również wykorzystywane do zapamiętywania dokonanych zmian rozmiaru tekstu, czcionki i innych części strony internetowej, które użytkownik może dostosować do swoich potrzeb. Mogą być również używane do świadczenia usług, z których użytkownik chce skorzystać, takich jak oglądanie filmów. Informacje, które zbierają ciasteczka "funkcjonalne", mogą być anonimowe i nie umożliwiają śledzenia aktywności użytkownika na innych stronach internetowych. Na stronie używane są następujące rodzaje tych plików cookies:

 • addthis.com
 • cc_cookie_accept
 • ASP.NET_SessionId
 • .ASPXROLES

Zmiana ustawień dotyczących plików cookies

Możecie Państwo zdecydować, czy chcecie, aby ciasteczka zapisywane były na Państwa komputerze, smartfonie lub tablecie, ale nasza strona działa optymalnie przy aktywnych wszystkich rodzajach ciasteczek. Ustawienia plików cookies mogą być kontrolowane i zmieniane w preferencjach Państwa przeglądarki internetowej. Mogą Państwo także ustawić

ogólną zgodę na wykorzystywanie plików cookies, wówczas dodatkowe zgody w tym zakresie nie będą potrzebne.

Proszę wybrać przeglądarkę, której Państwo używacie, aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies

 • Chrome
 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Opera
 • Safari

Jeśli wyłączycie Państwo pliki cookies niektóre funkcje naszego Portalu mogą stać się nieaktywne. Nawet przy wyłączonych wszystkich ciasteczkach, niewielka ilość informacji będzie nadal pobierana z poziomu przeglądarki internetowej. Informacje te są niezbędne do podstawowego funkcjonowania naszej strony internetowej.

Ta strona korzysta również z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Mazda za pomocą Google Analytics wdrożyła następujące funkcje reklamowe

 • remarketing z wykorzystaniem Google Analytics;
 • raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google;
 • raporty danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics;
 • zintegrowane usługi, które wymagają od Google Analytics zbierania danych do celów reklamowych, w tym z wykorzystaniem identyfikatorów i plików cookie dotyczących reklam.

 

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są plikami tekstowymi umieszczonymi na Twoim komputerze, w celu gromadzenia informacji na temat korzystania z witryny (w tym adresu IP), a następnie prowadzenia remarketingu, przygotowania raportu wyświetleń strony internetowej, przygotowania raportu danych demograficznych i zainteresowań oraz do zintegrowania usług, które wymagają zbierania danych od Google Analytics do celów reklamowych, w tym wykorzystania identyfikatorów i plików cookie dotyczących reklam.

 

Twój adres IP zostanie zanonimizowany, a Google nie kojarzy go z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie móc korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu i wykorzystywaniu przez Google danych (plików cookie i adresu IP), pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Więcej informacji na temat zasad i warunków użytkowania oraz prywatności danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/terms/.

Aby zrezygnować z monitorowania ruchu przez Google Analytics na wszystkich witrynach, odwiedź stronę https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Statystyka odwiedzin

Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, usługi analitycznej świadczonej przez firmę Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje przechowywane na komputerze pliki cookie w celu gromadzenia informacji (w tym adresu IP) na temat sposobu korzystania z witryny. Adres IP zostanie zanonimizowany i nie będzie łączony z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Z plików cookie zrezygnować można, wybierając odpowiednie ustawienie w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że wykorzystanie pełnej funkcjonalności witryny może być wtedy niemożliwe. Ponadto można również zablokować gromadzenie i wykorzystywanie danych (plików cookie i adresu IP) przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i prywatności danych znaleźć można na stronie https://www.google.com/analytics/terms/.

Linki do innych stron

Nasz portal zawiera również linki do innych stron internetowych. Nie mamy wpływu na zgodność takich linków z przepisami o ochronie danych. Zalecamy, by zapoznać się z odpowiednią polityką prywatności odwiedzanych stron.
W tym przypadku również nie mamy wpływu na to, czy zawartość takich stron jest zgodna z prawem.

Środki bezpieczeństwa

Mazda podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych. Środki bezpieczeństwa wdrożone przez Mazda są adekwatne do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych i są zgodne z przyjętymi przez Mazda ramami bezpieczeństwa informatycznego oraz korporacyjnymi zasadami i procedurami zarządzania.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Mazda

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) pod adresem email: daneosobowe@mazdaeur.com, numer telefonu: +48 22 318 19 73, adres korespondencyjny: ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa.

Zmiany niniejszej polityki

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie Portalu skyselection.pl, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej Polityki Prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni poprzez informacje pojawiającą się na stronie. O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania z Portalu skyselection.pl.